Veľký piatok 2019: Inšpiratívne citáty, slávne myšlienky Ježiša Krista

Citáty na Veľký piatok 2019: Hoci sa vo Svätej Biblii nenachádza zmienka o „Veľkom piatku“, Veľký piatok alebo Čierny piatok sa pripomínajú modlitbami vďakyvzdania a chorálov. Ale sväté prijímanie alebo obeta chleba a vína sa nekoná.

Veľký piatok, Veľký piatok 2019, KristeVeľký piatok 2019: Deň tichého smútku a spomienky. (Navrhol Gargi Singh)

Citáty na Veľký piatok 2019: Ako na rozhodujúci zlom v kresťanskej histórii sa Veľký piatok spomína ako ukrižovanie Ježiša Krista, ktoré o tri dni neskôr viedlo v nedeľu k zmŕtvychvstaniu. Ako deň tichého smútku a spomienok sa Veľký piatok oslavuje účasťou na bohoslužbách, kde sa čítajú biblické správy o jeho smrti na kríži.Aj keď sa vo Svätej Biblii nenachádza zmienka o „Veľkom piatku“, Veľký piatok alebo Čierny piatok sa pripomínajú modlitbami vďakyvzdania a chorálov. Ale sväté prijímanie alebo obeta chleba a vína sa nekoná.Veľký piatok 2019: Obrázky, inšpiratívne citáty, stav, SMS a správy, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmiPodľa evanjelia sa hovorí, že Ježiš bol uznaný vinným z toho, že sa vyhlásil za židovského kráľa, a bol zatknutý, keď ho zradil jeden z jeho vlastných učeníkov, Judáš Iškariotský. Bol bitý, bičovaný, zosmiešňovaný a zabíjaný strašným spôsobom. Ako potom môže byť tento deň známy ako dobrý? V tento deň pokánia si prejdeme niekoľko inšpiratívnych citátov a myšlienok Ježiša Krista.

Veľký piatok 2019, Veľký piatok, KristeVeľký piatok 2019: Ježiš zomrel za hriechy ľudí. (Navrhol Gargi Singh)

Podľa Rimanom 5: 8 „Mier s Bohom skrze vieru“, Boh však prejavuje svoju lásku k nám týmto: Keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás.Veľký piatok, Veľký piatok 2019, KristeVeľký piatok 2019: Považuje sa to za veľmi zásadný deň pre všetkých kresťanov. (Navrhol Gargi Singh)

Verí sa, že tento deň nadobudol význam, pretože bolo zrejmé, že Kristus bez hriechu prišiel a zomrel za celé hriešne ľudstvo ako náhrada. Kresťania na celom svete veria, že zomrel za ich hriechy, v ich mene a za večný život pre nich, ktorý je bez súdu.Je to zopakované v 1. Petra 3:18, pretože Kristus zomrel navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol zabitý v tele, ale oživený Duchom.

Veľký piatok 2019, Veľký piatok, KristeVeľký piatok 2019: Verí sa, že Boh má posledné slovo prostredníctvom Kristovej smrti. (Navrhol Gargi Singh)

Kto sám znášal naše hriechy vo vlastnom tele na strome, aby sme my, mŕtvi hriechom, žili pre spravodlivosť: skrze ktorého pruhy ste boli uzdravení. Peter, 2:24.Veľký piatok 2019, Veľký piatok, KristeVeľký piatok 2019: Mnoho kresťanov trávi deň pokáním. (Navrhol Gargi Singh)

*Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. - Ján 3:16*Kvapkajúca krv je náš jediný nápoj,
Krvavé mäso je naše jediné jedlo:
Napriek tomu radi premýšľame
Že sme zdraví, podstatní z mäsa a kostí -
Napriek tomu tento piatok nazývame dobrým.
-T.S. Eliot

Veľký piatok, Veľký piatok 2019, KristeVeľký piatok 2019: Podporuje vykúpenie ľudí Kristovým utrpením. (Navrhol Gargi Singh)